Добре дошли в сайта на една от
водещите компании в пазара на недвижими имоти!Дружеството е регистрирано през 1990 г. с решение № 1600/1990 г., фирмено дело № 1551/1990 г. на ОС Пловдив. С протокол № 0026 от 09.02.2008 г. на Камарата на строителите в България дружеството е вписано в централния професионален  регистър на строителите, като са издадени удостоверения № 1352 и № 866.

“ГЕРБЕРА” ООД гр. Пловдив официално се представлява от Георги Крумов Чалъмов – 56 годишен с три деца и двадесет и пет годишен  опит в областта на строителството.

Фирмата се ръководи от Управител, който е с пълни права за цялата дейност на фирмата. Негови преки подчинени са ръководителите  на следните отдели – Администрация, Финансово – счетоводен и СМР.

Отдел “Администрация” включва в себе си секторите: оферти, подготовка на строителството, маркетинг и продажби и се управлява от  Гл. експерт, който се явява и заместник на управителя при отсъствието му.

Отдел “Финансово – счетоводен“ изготвя и анализира финансово – счетоводната документация на дружеството, съставя месечните  финансови отчети и годишните счетоводни отчети и баланси, и се ръководи от главен счетоводител.

виж повече